Bakır'ın Tarihi -3-

metalurji ve tarih
tavlanarak ve dövülerek işlenmesi, çeşitli nesnelerin
biçimine sokulması ise özen istiyordu.
Kısaca, bakırın eritilmesi oldukça zor bir uğraştı.
Bir süre sonra döküm yapılmaya başlanıldı.
Bu amaçla bakır külçesi parçalanıp bir potaya
konuluyor, küçük bir ocakta ya da fırında yeniden
eritiliyor ve içindeki hava kabarcıkları büyük
ölçüde kaybolduktan sonra kalıba boşaltılıyordu.
Başlangıçta kalıp malzemesi olarak alçı taşı
(jips), ince taneli kumtaşı ya da sıcağa dayanabilen
herhangi bir kaya parçası kullanılıyor
ve üretilmesi istenen nesnenin ters yönlüsü
kabataslak bu malzemelere işleniyordu. Dökümden
sonra soğumuş ve kabaca biçimlendirilmiş
nesne kalıptan alınıyor, istenen nihai
biçimi elde edilinceye dek dövülüyor ve tavlanıyordu.
M. Ö. 2000’li yıllarda maden ticareti, Doğu
Akdeniz ve Ortadoğu’da yoğunlaşmıştı. Kıbrıs
ve Anadolu madenler açısından en önemli kaynakları
oluşturuyordu. Özellikle Kıbrıs, bakır
kaynakları açısından çok zengindi. Nitekim,
bakırın yabancı dillerdeki adı da Kıbrıs’tan
gelmektedir. Romalılar bakırı Kıbrıs’tan çıkarmışlar
ve adına “Aeş Cyprium” demişlerdir. Bu
isim daha sonra kısaltılarak Latince “Cuprum”
adını almıştır. Daha sonra Yunancaya “Kyprios”
, ıngilizceye “Copper” , Almancaya “Kupfer”
şeklinde dönüşmüştür. Simgesi de Latince
adının ilk iki harfinden gelmektedir.
M. Ö. 3000-1800 yılları arasındaki döneme
ismini veren tunç, bakır içerisine kalay karıştırılması
suretiyle elde edilen bir alaşımdır. Kendisini
oluşturan iki bileşenine göre daha sert
olan tunç, daha kolay erir ve daha kolay kalıba
dökülür. Mısırlılar, dışalım ya da üretim yoluyla
elde ettikleri tunçla el aletleri, silahlar,
kaplar, tapınak kapıları ve içerisindeki kalay
oranını artırarak ayna yapmışlardır. Anadolu’da
kalay bulunmadığı için Hititler, bakır ile
arseniği karıştırıp tunç elde etmişlerdir.
ılk çağlarda çeşitli kapların yapımında ve silah
imalatında kullanılan bakır günümüzde elektrik-
elektronik sanayinde kullanılır. Ayrıca,
bakırın değişik alaşımları (örneğin pirinç) bazı
iş kollarında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Arkeolojik bulgular, medeniyetin gelişmesiyle
bakır üretiminin gelişmesi arasındaki paralelliği
ortaya koymaktadır ve bakır insan hayatında
her geçen gün daha önemli bir rol oynamaktadır.
KAYNAKLAR
(1)Gündüz, A. ‘Mezopotamya ve Eski Mısır’, Büke
Yayınları, 2002historf of copper
www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtader
gi/13_4.pdf

HURDA MERKEZİ
www.maden.org.tr/resimler/ekler/392.pdf
Anadolu’nun Kültür ve Yerleşme Coğrafyası – 1. Ta
rihöncesi Dönemlerden Hellenistik Öncesine, Genç
ler ıçin Çağdaş Coğrafya, 118-130. Hachette Livre In
ternational-Epsilon Yayıncılık, Istanbul. (ılk baskı
, 2001).
Bilimde ve sanayide kimya tarihi Zeki Tez nobel da
ğıtım,2000
Bakır hidrometalurjisi ve flotasyonu Sabri Karahan
TMMOM Maden MÜH. ODASI MET. MÜH. ODASI
Ekstraktif Metalurji Uygulaması:Bakır Sezai
Cankurt Dağ matbaacılık koll.şti. istanbul 1973

Hurda cıların adresi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1r

Tarih Öncesi ve Hitit Edibe Uzunoğlu-Gülay Topaloğ
lu http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/hi
tit.htm
Bakır el kitabı Murat Sezer 25 ağustos 2004

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !